Algemene Ledenvergadering (ALV) deelnemerscoöperatie BrightPensioen 2023

Dit jaar is het een feestelijke en heel belangrijke ALV. We zullen een toelichting geven op een op handen zijnde structuurwijziging. We hebben hier eerder over gecommuniceerd en jullie input gevraagd. We kijken ook terug op 10 jaar Bright en aansluitend heffen we het glas tijdens het Bright Future Festival.