AERIUS Gebruikersdag

21 april 2022

Thema’s met workshops:

 1. Resultaatweergave & pdf export Calculator
  welke soorten informatie vanuit AERIUS zijn nodig en met welk doel; waar in het proces is dat nodig en voor welk type AERIUS-gebruiker (rol)
 • Workshop 1: Gezamenlijk het vergunningenproces doorlopen en vaststellen waar een AERIUS informatiebehoefte is: Wie heeft welke soort informatie nodig met welk doel?
 • Workshop 2: Presentatie en demo over het huidig ontwerp van de resultaatweergave in de applicatie en PDF, en samen ordenen waar welke soort informatie hoort te komen staan.
 • Workshop 3: Gezamenlijk komen tot een voorstel voor prioritering van de wensen voor resultaatweergave en PDF en wat het meest prangende gemis is, om die mee te geven voor het portfolio

 

 1. Werken met Calculator
  Hoe zit de nieuwe Calculator nu eigenlijk in elkaar? Wat is er allemaal veranderd en welke overwegingen zitten daarachter? En wat betekent dat voor de gebruiker? We laten zien hoe de nieuwe Calculator ontworpen is, wat er allemaal kan en we beantwoorden jullie vragen over het werken met de Calculator. We horen graag waar jullie tegenaan lopen, wat jullie missen, wat goed of prettig werkt en wat juist minder. Dat gebruiken we om afsluitend, in een interactieve werksessie, te komen tot een goede formulering en prioritering van de wensen voor de doorontwikkeling.

3. Van data naar beleidsinformatie voor het gebiedsplan

Eerst is er aandacht voor hoe de AERIUS data tot stand komt en de periodieke actualisatie, daarna volgen pitches over data visualisatie tools van meerdere organisatie en gaan we in gesprek over de informatiebehoeftes voor het integrale gebiedsplan.

 • Workshop 1: Data & actualisatie
 • Workshop 2: Data visualisatie
 • Workshop 3: Gebiedsplannen
 1. Stikstofregistratie in de toekomst (nieuwbouw)
  In de loop van 2023 komt er een nieuw Register waarmee alle losse maatregelen gebundeld beschikbaar komen waardoor de hierbij ontstane ruimte min of meer centraal, in een sluitende boekhouding, beschikbaar komt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De initiator van de maatregel bepaalt overigens wel de toepassing van de hierbij vrijgekomen stikstofruimte.

 

 • Workshop 1: Het nieuwe AERIUS Register voor initiatiefnemers In deze sessie gaan we het “registerproces” voor initiatiefnemers verder uitwerken en de wensen voor een dergelijk systeem vanuit het perspectief van de initiatiefnemer in beeld brengen.
 • Workshop 2: Het nieuwe AERIUS Register voor het bevoegd gezag In deze sessie gaan we de “registerprocessen” voor het bevoegd gezag verder uitwerken en de wensen voor een dergelijk systeem vanuit het perspectief van het bevoegd gezag in beeld brengen.
 1. Masterclass Connect

Ben je een GIS-gebruiker en wil je je eigen analyses loslaten op de AERIUS-rekenresultaten? Of deze data visualiseren in je eigen stijl en combineren met je eigen kaartlagen? Of wil je je emissiebronnen automatisch omzetten naar input voor Calculator? Dan is de IMAER-plugin voor QGIS een handige tool voor je.Agenda


 • Programma
Programma
09:00

Inloop

– Aanmelding aan balie en ophalen badges

– Koffie en kennismaking in 1e Slagruimte


09:25

Deelnemers naar plenaire zaal – Auditorium09:40

Start programma – Opening & welkom door dagvoorzitter09:45

Woord aan Arjen Doosje10:00

Irene bedankt Arjen en introduceert Ronde-tafel-gesprek10:00

Ronde tafel gesprek o.l.v. Laurens Boven met gasten:

– Arjen Doosje, Programmadirecteur Stikstof bij het ministerie van LNV. Opdrachtgever voor en ‘eigenaar’ van AERIUS.

– Michiel Sorber, Programmamanager monitoring en implementatie Stikstof bij het ministerie van LNV

– Ton Schleedoorn, adviseur bij de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur

– Gerben Roest, Afdelingshoofd Stikstofprogramma en AERIUS RIVM

– Nico-Dirk van Loo, Programma manager AERIUS


11.00

Dagvoorzitter Irene introduceert de workshopleiders; zij geven een korte inleiding van de workshop in de ochtend en de middag.

Elke workshop heeft een eigen zaal en kleur, de kleur is aangegeven op uw badge. Bij vragen en/of wijziging, graag melden bij de aanmeldbalie bij de gastvrouwen.


11:05

Koffiepauze 1e Slagruimte11:25 – 12:25

START WORKSHOP 1

· PDF & resultaten 1

· Werken met Calculator 1 – startdeel a

· Data & actualisatie

· Register van initiatiefnemers


12:25

Afronding workshop en uitleg lunch (melden bij dieetwensen)12:30

LUNCH 1e Slagruimte13:20

EINDE LUNCH13.20

Deelnemers naar 2e workshops in subzalen13:30 – 14:20

START WORKSHOP 2

· PDF & resultaten 2

· Werken met Calculator 2 – startdeel b

· Data visualisatie

· Register van bevoegde gezagen


14:30 – 15:20

START WORKSHOP 3

· PDF & resultaten 3

· Werken met Calculator 3 – doorontwikkeling 2

· Gebiedsplannen

· Connect/Qgis


15:20

Koffiepauze & gasten terugvragen om 15.45 uur in plenaire zaal (auditorium)15:45

Koffiepauze

– Mogelijkheid tot stellen van vragen aan AERIUS-teamleden (speeddate met evt. wensformulier)


15:45 – 16:15

Plenaire afsluiting:

– Samenvatting van resultaten workshops

– Vooruitkijken met meerjarig projectplan & planning en portfolioproces


16:15

Afsluiting dagprogramma & borrel16:15 – 17:00

Borrel

Bekijk hier de livestream