Livestream – ‘De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtzoekenden’

Volg hier de livestream georganiseerd vanuit de Gertrudiskapel, in de Driehoek, Utrecht.


In de eerste maanden van de coronacrisis konden veel fysieke zittingen van rechtszaken niet doorgaan. Alleen (zeer) urgente zaken werden mondeling behandeld, maar dan digitaal of telefonisch. Overige zaken werden aangehouden of schriftelijk afgedaan. Vervolgens vonden veel zittingen plaats met toepassing van de anderhalvemetermaatregel. De Rechtspraak heeft dus snel innovatieve maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld door rechtszoekenden digitaal te horen.

Tijdens dit congres worden de resultaten van onderzoek naar deze maatregelen gepresenteerd en zal op deze resultaten worden gereflecteerd. Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke maatregelen zijn getroffen in het straf-, vreemdelingen- en civiele jeugdrecht. Daarnaast heeft het onderzoek de vraag beantwoord hoe de maatregelen respect voor de grondrechten van kwetsbare rechtzoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak hebben beinvloed. Door deze vragen te beantwoorden, helpt het onderzoek de Rechtspraak te bepalen welke maatregelen ook na de coronacrisis nuttig kunnen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen die samenwerken als onderdeel van het sectorplan Conflictoplossende Instituties en is gefinancierd door ZonMw.


  • Programma
Programma
13.35

Digitale opening


13.45

Inleiding

Marijke ter Voert, Hoogleraar Empirical Legal Studies aan de RU

14.00

Hoofdbevindingen voor het strafrecht

Miranda Boone, Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie aan de UL

14.15

Hoofdbevindingen voor het civiele jeugdrecht

Eddy Bauw, Hoogleraar aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging aan de UU

14.30

Hoofdbevindingen voor het vreemdelingenrecht

Karen Geertsema, Onderzoeker en docent Migratierecht aan de RU

14.45

Vragen


15.00

Pauze


15.15

Reflecties op de bevindingen door de advocatuur

Jeroen Soeteman, Lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten en advocaat te Amsterdam

15.30

Reflecties op de bevindingen vanuit het perspectief van de procedurele rechtvaardigheid (online)

Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer en hoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat aan de UU)

15.45

Reflecties op de bevindingen door de rechtspraak

Areane Dorsman, vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak

16.00

Reflecties op de bevindingen vanuit grondrechtelijk perspectief

Janneke Gerards, Hoogleraar Fundamentele rechten aan de UU

16.15

Pauze


16.30

Discussie

Gemodereerd door Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman


Livestream


Live chat