Livestream Plannenpitch Kennisprogramma Zeespiegelstijging

15 maart 2022

Beste onderzoekers, experts, plannenmakers en andere geïnteresseerden in de lange termijn oplossingen voor versnelde zeespiegelstijging, welkom bij de livestream van de plannenpitches van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Doel van de dag
Een belangrijk doel is elkaar informeren over de vorderingen in de verschillende plannen en de voortgang in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Dit doen we vooral in de ochtend.
Daarnaast willen een nieuwe stap zetten in het benutten van de creativiteit van de plannenmakers voor het formuleren van lange termijn oplossingsrichtingen. Daartoe focussen we vandaag op ‘bouwstenen’: kenmerkende plan-onderdelen, zoals fysieke maatregelen (dijkversterkingen, dubbele dijken, zandsuppleties, pompen, berging) maar ook niet-fysieke maatregelen (als bouwvoorschriften, transitie-bevorderende subsidies) die samen een lange termijn oplossing vormen voor omgaan met een versnelde zeespiegelstijging. Door deze bouwstenen met elkaar te identificeren en combineren kunnen we een eerste beeld schetsen van de lange termijn oplossingsrichtingen die later in het jaar regio specifiek en landelijk geconcretiseerd worden in een serie van gebiedsateliers.  • Programma
Programma
09:00

Inloop09:30

Welkom, doel van de dag, programma09:40

Presentatie:

• Stand van zaken in het kp zss
• Concept duidingskader


10:05

Presentatie onderzoek UUtrecht10:25

6 pitch plannenmakers11:10

PAUZE11.30

5 pitch plannenmakers12:05

4 pitch plannenmakers12:40

PAUZE13:30

Presentatie Deltares + RWS14:00

Enkel fysiek! Ontwerpsessies:

• Zeewaarts, beschermen, meebewegen


15:00

PAUZE15.20

Presenteren toekomstbeelden + plenair gesprek16:05

Slot interview met de experts: wat maken jullie op / zien we focus?16:20

Slotwoord door Jos


Bekijk hier de livestreamLivechat