Muntgebouw | 3 november 2021 | 18.00 uur

Regio in Beeld

Welkom op de pagina voor de bijeenkomst ‘Regio in Beeld’ georganiseerd door UWV.

  • Programma 3 november 18.00 – 20.00
Programma 3 november 18.00 – 20.00
18.00 uur

Welkom


18.10 uur

Presentatie publicatie Regio in Beeld, Bert van de Geijn, UWV


18.25 uur

Rondetafelgesprek. Thema: Meer mensen uit kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt:
een deel van de oplossing?


18.45 uur

Muzikaal intermezzo: Gina Voca18.55 uur

Rondetafelgesprek. Thema: De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt


19.15 uur

Wrap up en afsluiting


19.25 uur

Muzikaal intermezzo: Gina Voca


19.30 uur

Netwerkborrel


20.00 uur

Einde netwerkborrelLivestream


Live chat