Minisymposium

Programma

Dagvoorzitter: Marlene Middelburg, programmaleider Palliatieve zorg IKNL


13:30 Welkom door dagvoorzitter

13:35 Onderzoek en innovatie
Prof. dr. Yvette van der Linden (bijzonder hoogle-raar palliatieve geneeskunde, LUMC) schetst een overzicht van onderzoek en innovatie in de pallia-tieve zorg, nu en in de toekomst.

14:00 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Drs. Manon Boddaert (medisch adviseur IKNL/PZNL) blikt terug op het ontstaan van het Kwali-teitskader Palliatieve Zorg, wat de stand van zaken is vijf jaar na invoering en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

14:20-14:50 Pauze

14:50 Richtlijnen Palliatieve Zorg
Prof. dr. Kris Vissers (hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc) gaat in op het ver-leden en de toekomst van richtlijnen. Hoe helpen deze de patiƫnt in de palliatieve fase?

15:15 Ontwikkelingen, toekomst en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II
Gesprek tussen prof. dr. Peter Huijgens (voormalig voorzitter raad van bestuur, IKNL), prof. dr. Saskia Teunissen (hoogleraar palliatieve zorg en hospice-zorg UMCU en voorzitter raad van bestuur PZNL) en prof. dr. Thijs Merkx (hoogleraar trends en patronen in oncologie & zorg, Radboudumc en voorzitter raad van bestuur, IKNL).

15:45 Speech: prof. dr. Peter Huijgens

15:55 Sluiting: Marlene Middelburg