Ledenvergadering GAV 26 Januari
Livestream

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Opening vergadering
15.45 uur Pauze
16.00 uur Wetenschappelijke voordracht
18.15 uur Nieuwjaars-aperitief
18.30 uur Buffetdiner