Presentatie resultaten Donordier-dialoog

| 23 mei 2022 | 16:00 uur

Op maandag 23 mei presenteren we de resultaten van de Donordier-dialoog: een maatschappelijke dialoog over het aanpassen en gebruiken van dieren om er organen voor mensen in te laten groeien, geïnitieerd en georganiseerd door het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink.

De Donordier-dialoog is de laatste van een serie maatschappelijke dialogen rond de Embryowet die met subsidie van het ministerie van VWS gevoerd zijn. Het doel van deze dialoog was om inzicht te krijgen in vragen, zorgen en wensen van Nederlanders over deze mogelijke toekomstige technologie. De resultaten van de Donordierdialoog worden gedeeld met het ministerie en met de Tweede Kamer om mee te nemen in gesprekken over eventuele aanpassing van de Embryowet of andere wet- en regelgeving.

Na afloop van de bijeenkomst is het rapport voor iedereen te downloaden op de website van het Rathenau Instituut. Later deze week is de bijeenkomst in video terug te kijken op dezelfde website.